A Pool is for life

งานก่อสร้าง

ด้วยความชำนาญและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในเรื่องการก่อสร้างสร ว่ายน้ำ เราจึงนำเทคนิคอันทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต็ใช้เพื่อให้ได้สระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานระดับสูงสุด อาทิ ผนังสระและพื้นสระที่นำนวัตกรรมรูปแบบใหม่เข้ามาใช้โดยนำเทคนิคการเทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมชนิดพิเศษจนออกมาเป็นผนังสระและพื้นสระที่ไร้รอยต่อ ไม่แตกร้าว ไม่รั่วซึม พร้อมฐานรากที่มั่งคงด้วยเสาเข็มขนาดใหญ่ที่มีความลึกถึง 21 เมตร ผนวกด้วยความแข็งแรงของเหล็กข้ออ้อยขนาด 12 - 20 มม. ทำให้มั่นใจได้เลยว่า การใช้งานระยะยาวจะไม่มีการทรุดยุบตัวอย่างแน่นอน

ปิดท้ายด้วยความงามตระการตาของกระเบื้องงามหลากหลายรูปแบบทั้งใน และนอกประเทศที่สั่งตรงเข้ามา ให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่างจุใจผสมผสานความสวยงามกับแข็งแกร่งได้ลงตัวอย่างไร้ที่ติ